Chat with us    |  Follow us on:    email-icon

              

Đó là câu hỏi của một số người nuôi tôm trong vài ngày vừa qua. Giá tôm thẻ chân trắng size 100 con/kg đã rớt xuống chỉ còn…

Facebook

Copyright © 2014 Công ty TNHH Mekong Tomland. All rights reserved
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website: mekongtomland.com